Aktive & Ämter

     
  Jodler/Jodlerinnen  
     
  Stefan Kälin                 Dirigent Brigitte Debrunner &        Regula Flubacher
     
  1. Tenor  
     
  Christian Müller Christian Pfistner
     
  2. Tenor  
     
  Robert Stocker              Präsi / Kontakt Matthias Wüthrich        Kassier
     
  1. Bass  
     
  Heinz Leibundgut Otto Schreiber
     
  2. Bass  
     
  Hansjörg Bichsel Simon Leuenberger